(11kB)
(41kB)
RYTEL.ORG RYTELOWIE RYTELIA RYTELAKI FORUM GALERIA SOCIETAS
KALENDARIUM

DATA
WYDARZENIE
niedziela
11. czerwca
1430
Martin Rittel dostaje od komtura tucholskiego Josta von Hohenkirchen dobra nad rzeka Brda - poczatek miejscowosci Rytel nad Brdą w powiecie chojnickim (niemiecka nazwa miejscowości - Rittel)
poniedziałek
31. grudnia
1435
Adam z Rytla, kasztelan gostyniński, podpisuje sie na pokoju brzeskim zawartym pomiędzy Polską a Zakonem Krzyżackim
1440
pierwsza wzmianka o Rytelach herbu Szeliga z Ryteli nad Bugiem
połowa XV w.
prawdopodobnie już istnieją Rytele-Olechny
1450
w aktach ziemskich drohickich występują rodzeni bracia Piotr i Mikołaj Rytelowie herbu Lubicz
1475
w aktach drohickich występuje Szczepan Rytel
1476
Adam i Wawrzyniec Rytelowie występują jako świadkowie w sprawie o zabicie poddanego sędziego Andrzeja z Kossowa przez braci Święckich
1478
w księgach drohickich grodzkich, zapisano że Elżbieta Rytelowa oraz Nicolaussa Rytelowa (=żona Mikołaja Rytela) dochodzą swych praw własności w Rytelach - Olechnych
1479
w dokumentach występują: Szczepan, Mikołaj, Andrzej oraz Jakub syn Andrzeja - Rytelowie.
1482
Wzmiankowani są Marcin, Olechno i Szczepan Rytelowie od swego herbu zwani Lubiczanie. Jakub Świejko zastawił swoją część w Seroczynie Szczepanowi Rytelowi
ok.1500
w aktach drohickich grodzkich występuje Marcin Rytel
1503
w Rytelach stoi młyn
1505
Andrzej Rytel - "wierny sługa domu Jagiellonów" na dworze Aleksandra Jagiellończyka jako cubicularius (czyli opiekun królewskiej sypialni) otrzymuje majątek Liza.
1508
wioski: "Święckie et Rytele Wolka" bp Paweł Holszański włączył do parafii w Ceranowie.
1511
wioska Rytele Święckie zostaje włączona do nowopowstałej parafii w Prostyni. Jako jej przedstawiciel pod dokumentem erekcyjnym podpisał się Paweł Rytel syn Szczepana.
1521
Andrzej Rytel zostaje podsędkiem ziemi bielskiej
1522
jako właściciele Ryteli występują Andreas oraz Marcin de Rytelle
1524
W księgach drohickich grodzkich występuje ponownie Paweł Rytel syn Szczepana. Andrzej Rytel występuje w aktach ziemi brańskiej jako właściciel Lizy
poniedziałek
12. czerwca
1531
zmarł podsędek bielski Andrzej Rytel
1545
ustalono granicę między Rytelami Świeckimi a Rytelami Średnimi
1558
Sebastian Rithel udowodnił w sądzie ziemskim drohickim swoje prawa do dziedziczenia na Rytelach Święckich oraz przedstawił świadków o dokumenty potrwierdzające jego szlacheckie pochodzenie.
1565
Stanisław Rytel zostaje woźnym drohickim
1567
w popisie wojennym występuje 41 rycerzy ze wsi Rytele. Dodatkowo mieszkańcy na potrzeby wojenne przekazali 15 mieczy, 10 rohatyn, 10 kaftanów i 2 kordy. Występują m.in. woźny Stanisław Rytel, Pietr Skorek Jakubowicz i jego syn Martin, Jan Jakubowicz Skorek i jego syn Andriej oraz Wojtiech Andrieejewicz Kocowy i inni...
1569
pod aktem Unii lubelskiej podpisało się 80 osób z Ryteli. W tym m.in. Piotr, Szczepan i Stanisław, woźny ziemski, Rytelowie, oraz Stanisław Rythel de Lisza
1570
Wzmiankowany jest Andrzej syn Pawła Rytela dziedzic Wólki Rytelskiej. Mikołaj Gałązka dał Piotrowi synowi Mikołaja jeziora w Rytelach Święckich. Jan syn Krzysztofa z Rytel sprzedał Stanisławowi Rytelowi część swej ziemi znajdującej się przy Treblince w okolicach Boreczka. Stanisław syn Feliksa sprzedał część swej ziemi rodzinie Kossowskich.
1595
Tomasz Rytel z Lizy zostaje pizarzem ziemskim bielskim
XVI/XVIIw.
nazwa Rytele Średnie zanika. W jej miejsce pojawiają się Rytele - Wszołki i Rytele Suche
(4kB)

(3kB)
STARA WERSJA STRONY
© Marcin Rytel-Siłka z Milanówka