(11kB)
(41kB)
RYTEL.ORG RYTELOWIE RYTELIA RYTELAKI FORUM GALERIA SOCIETAS
DOMY & LINIE

Rytelowie herbu Lubicz "Lubiczanie":

Rytelowie z Ryteli Święckich:

Rytelowie pojawili się w Rytelach Święckich bardzo wcześnie. Najprawdopodobniej była to najwcześniej założona osada, bowiem pierwotnie nazywała Rithelie antiqua (1558), Ritelje Staroie Sjeło (1567) czyli Rytele Stare vel Rytele Stara Wieś. Już w 1450 roku występują dwaj rodzeni bracia Piotr i Mikołaj Rytelowie, dziedzice na Rytelach. Od tamtej pory aż do czasów nam współczesnych Rytelowie są stałymi mieszkańcami tejże wsi. Andrzej de Rytele (1473); Stefan z Ryteli (1476); Rytele Lubicze (Lubiczanie) (1482); Sebastian Lubicz z Ryteli (1567); Późniejsze szerokie rozrodzenie się Rytelów spowodowało że niektórzy z nich zaczęli przyjmowac przydomki. Do naszych czasów zachowało się ich 6. Jednak w przeszłości linii z przydomkami było znacznie więcej*:

Rytel - Andrianik:
Valentin Andreani Rytel (1641); Zophia Andriani Rytel (1648); Stanisław Rytel-Andryanik (+przed 1708); Jakub Rytel Andryanik, syn Jakuba (1788); Woyciech syn Michała Rytel-Andryanik (1790)

Rytel - Floryszczyk:
Stanislaus Floriszczik z Ryteli (1626); Józef Rytel Floryszczyk (1751); Marianna córka Bernarda Rytela Floryszczyka (1791); Jan Rytel Floryszczyk (1791)

Rytel - Kuc:
Wojciech syn Andrzeja Kuca (1567); Stanislaus Kucz de Ritele (1624); Walenty Kuc ( 1676); Woyciech Kuc (1676); Woyciech Rytel-Kuc syn Woyciecha syna Jana (1704); Walenty Rytel-Kuc syn Ignacego (1751); Mateusz, Stanisław y Kazimierz synowie Walentego Rytel-Kuca (1760); Jozef syn Stefana (1761); Michał Rytel-Kuc (1792); Adam Rytel-Kuc (1795);

Rytel - Siłka:
Martini Sziłka de villa Rytele (1624); Anna Silikowna (1624); Andrzej Rytel Siłka (przed 1751); Mateusz Rytel Siłka syn Andrzeja (1755); Wojciech Rytel Siłka syn Macieja (1787); Benedykt Rytel Siłka syn Mateusza (1791); Tadeusz Rytel-Siłka syn Mateusza (1792); Mateusz Rytel-Siłka (1792)

Rytel - Skorek:
Piotr Skorek syn Jakuba y jego syn Marcin (1567); Jan syn Jakuba Skorka y jego syn Andrzeja (1567); Stanislaus Schorek Rytel (1638); Antoni syn Tomasza Rytel Skorek (1750); Woyciech syn Piotra Rytel Skorek (1762); Mateusz syn Adama Rytel Skorka (1788); Jakub Rytel Skurek syn Woyciecha (1793); Jakub Rytel-Skorek (1795); Małgorzaty Rytelówny córki Antoniego Rytel-Skorka panna lat 60 (1795); Matheus Rytel Skurek (1811)

Rytel - Tyburcy:
Tyburcy z Ryteli (1676); Adalbertus Ryter Tybutczak (1811); Adam Rytel Wyrwas Tyuburczak (1811); ks. Marian Rytel - Tyburcy (XX w.)

Oto przydomki które nie zachowały się do naszych czasów:

Rytel - Butko
Petrus Rytel Butko (1792);

Rytel-Chrombinczyk
Maciej Rytel-Chrombinczyk (1676);

Rytel-Kosut
Arot. Rytel-Kosutek (1792); Anna Rytel-Kosut (1906);

Rytel - Pawlik:
Marcin Rytel-Pawlik (przed 1755); Zofia Rytel-Pawlik (1755)

Rytel - Pietrzyk
Tomasz Rytel Pietrzyk (1726);

Rytel - Spionek
Antoni olim Michała Rytel dicti Spionek (1773);

Rytel - Wszołek
Józef olim Marcina Rytel Wszołek (1788); Szymon Rytel-Wszołek (1795);

Rytel - Wyrwas
Adam Rytel Wyrwas (1800); Adam Rytel Wyrwas Tyburczak(1811);

Podandto w Rytelach mieszkały takze osoby które nazwywały się tak jak w poniższym wykazie, tylko nie wiadomo czy wszyscy oni byli Rytelami, bowiem w spisach mieszkańców Rytel nie zawsze pisano nazwisko, czasem tylko przezwisko które później przekształcało się w przydomek. Oto niektóre z nich: Brażik, Pac, Żakow, Mrozik, Patacha, Musztakow, Patik, Gołowczyn, Olkowicz, Kudeszczyn, Gołowka, Płeszka, Weteszka(1567); Kokoszka, Szymanik, Pawliczyk, Matusik, Kochanek, Kurek, Pieluch, Kopanka, Kuczyk, kokoszczyk; (1676);

Rytelowie z Lizy (de Lisza):
W 1505 w Brześciu król Aleksander Jagiellończyk był nadał Andrzejowi Rytelowi, łożniczemu królewskiemu majątek Liza w ziemi Bialskiej. Był także podsędkiem ziemi bielskiej w latach 1521-1531 zmarł 12 czerwca 1531r. W 1569 pod aktem unii lubelskiej podpisał się Stanisaus Rithel de Lisza w !596 Thomas Rytel pisarz ziemski bielski

Rytelowie herbu Szeliga:

Rytelowie hebu Szeliga pojawili się wg herbarzy w Rytelach już w 1440 roku; najprawdowpodobniej z nich wywodził się Adam z Rytla który był kasztelanem gostynińskim i w 1435 roku podpisał pokój brzeski kończący wojnę Królestwa Polskiego z Zakonem Krzyżackim. W 1803 i w 1804 dwunastu Rytelów potwierdziło w Galicji swoje szlachectwo; Antoni dziedzic wsi Rytele Suche i jego syn Kacper(1726); wnukowie Kacpra Tomasz i Stanisław zostali wylegitymowani ze szlachectwa w Królestwie Polskim (kongresowym) w 1838; z tej linii pochodzili także Norbert syn Jakóba i Walenty syn Jana wnuk Tomasza, którzy wylegitymowali się ze szlachectwa w 1839 roku; Maciej syn Mateusza wylegitymowany w Galicji w 1804 roku, dziedzic wsi Wierzchowiny. Od niego wywodził się kompozytor, profesor Piotr Rytel; Kazimierz syn Jana, od 1809 podporucznik, od 1813 porucznik w 13 p.p.X.Warsz.; w !820 otrzymał dymisję z rangą kapitana;

Rytel-Szeliga:
Mieczysław Rytel-Szeliga, general-major w wojsku austriackim (XIXw); Zygmunt Rytel- Szeliga (XXw);

Rytelscy:
Pochodzą wg Niesieckiego w prostej linii od Adama z Rytla, a nazwisko zmienili w 1600 roku. Kacper Rytelski z województwa rawskiego (1618); Mateusz Rytelski dziedzic Raczkowa i Upuszczewa w województwie sieradzkim, Antoni Rytelski jego syn (1696); Jakób Rytelski syn Antoniego; Andrzej Rytelski syn Jakóba żonbaty z Teklą Korytkowską, ich synem był Kózefat Rytelski, strażnik graniczny w Pyzdrach, wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie Polskim w 1841;

Ryttel:
W źródłach spotykani rzadko ponieważ byli tożsami z Rytelami herbu Szeliga, różnica tylko w pisowni nazwiska.

Rytelowie z ziemii wołkowyskiej:
Póki co wiadomo tylko że żyli w XVII wieku w ziemii wołkowyskiej.

Rytelewscy:
Rytelwewscy wywodzą się bezpośrednio od Rytelów herbu Szeliga mieszkających w Rytelach Średnich od 1440 roku; zmienili nazwisko w 1550 roku. Byli dziedzicami wsi Rytele-Wszołki i Rytele-Suche; Adam syn Marcina z żoną Teresą Podgórską (1690); w XVII stuleciu byli zmuszeni opuścić swoje dziedziczne wsie i przeniesli się na drugą strone Bugu; z nich to w 1697 roku na elekcji króla Augusta II podpisali się Adam, Mateusz, Franciszek i Wojciech jako elektorzy z ziemi nurskiej.

__________________________________________________________________ *co do znaczenia poszczególnych przydomków patrz dział "Etymologia"

(4kB)

(3kB)
STARA WERSJA STRONY
© Marcin Rytel-Siłka z Milanówka