(11kB)
(41kB)
RYTEL.ORG RYTELOWIE RYTELIA RYTELAKI FORUM GALERIA SOCIETAS
DOKUMENTY

Wywód szlachectwa Stanisława Rytela pochodzącego z Ryteli nad Bugiem mieszkańca powiatu Lidzkiego w Wielkim Księstwie Litewskim z roku 1620.

(4kB)

(3kB)
STARA WERSJA STRONY
© Marcin Rytel-Siłka z Milanówka