(11kB)
(41kB)
RYTEL.ORG RYTELOWIE RYTELIA RYTELAKI FORUM GALERIA SOCIETAS
PIERWSZY PODLASKI RYTEL

W tym roku mija dokładnie 600 lat od pierwszej znanej wzmianki o Rytelu na Podlasiu. Daje to zatem okazję do historycznego świętowania, warto więc nie tylko przypomnieć to ważne z punktu widzenia naszej historii wydarzenie, ale także, poświęcić ten rok na odgrzebanie zapomnianych dziejów swoich linii i skupić się na kontemplowaniu dziejów naszego rodu, nauk płynących z dawnych doświadczeń, a także odkurzyć wartości które powinny przyświecać nam, jako Rytelom. Niechże więc 2021 rok będzie dla każdego z nas okazją do powrotu do korzeni by dbać o pozostawione nam dziedzictwo przodków, zarówno materialne jak i to o wiele ważniejsze - niematerialne.

A więc czas prześć do naszego bohatera i bardzo, ale to bardzo możliwe, naszego przodka.

Jest nim Martinus Rythel de Rudnik, "znakomity i szlachetny mąż", który wraz z sąsiadami był świadkiem założenia parafii w Hadynowie. Obie nazwy niewiele zapewne mówią. Są to miejscowości położone koło Łosic i leżąły ówczas w powiecie Mielnickim Ziemi drohickiej, wkrótce wyodrębnionym w osobną ziemię. To własnie tam, co ciekawe, przy granicy z Małopolską, pojawia się pierwszy znany Rytel na Podlasiu. Bardzo możliwe, że Rytele nad Bugiem wówczas jeszcze nie istniały, oraz, że nasz ród jeszcze nie był w posiadaniu tych ziem. Przemawia za tym nie tylko mała ilość Rytelów w owym czasie i miejscu (w 1421 jeden, w 1450 dwóch) czy fakt, że pierwszy Rytel pojawia się całkiem daleko od Rytel, ale także to, że dopiero w 1451 doszło do rozgraniczenia dóbr ceranowskich od Rytel. Daje to bardzo ważny impuls do przypuszczenia, że ziemie nad Bugiem stały się własnością Rytelów między tymi dwoma datami, a pierwszym dzierżycielem był właśnie ów Marcin oraz, że to on był ojcem braci Piotra i Mikołaja Rytelów, którzy pojawiają się w księgach drohickich w 1450 roku. Zapewne Marcin w Rudniku nie pojawił się przypadkowo, jako, że niektórzy z jego sąsiadów byli także herbu Lubicz. Być może więc była to jakaś większa akcja osadnicza, w której brała udział jakaś grupa Lubiczów, a wśród niej był także Rytel. W zasadzie to jest wszystko co można o nim powiedzieć, może pewnego dnia będzie wiadomo nieco więcej. Rycerz pasowany, Marcin Rythel z Rudnika, 1421 rok, pierwszy znany Rytel na Podlasiu.

Poniżej wzmianka o nim:

STARA WERSJA STRONY
© Marcin Rytel-Siłka z Milanówka